Ett samtal om makt, bildning och kunskap

Hey, It’s Enrico Pallazzo, 5 mars kl 17-20

Med utgångspunkt i en problematisering av begreppen bildning och kunskap bjuder Aktivering Jämställdhet, Textival och Skup Palet in till en föreläsning, paneldiskussion och workshop. Under dagen utforskas frågor rörande vem som har tillgång till bildning, hur bildning kan ses som kodad och om hur kunskap produceras. Hur förhåller sig bildning och kunskap till begrepp som makt, kön, etnicitet och klass?

Medverkande:
Moa Matilda Sahlin [koreograf]
Anna Viola Hallberg [konstnär]
David Solberger [lärare/projektledare]
Moderator: Anja Vikingson

Program:
17.00-17.45 Presentation av WISP (Women In Swedish Performing arts eller What Is Stha Problem?), Moa Matilda Sahlin
18.00-19.00 Paneldiskussion: Moa Matilda Sahlin, Anna Viola Hallberg och David Solberger
19.00-21.00 Workshop, mingel och buffé.

Workshopen arrangeras av Textival som en del av deras projekt Bildningskomplexet. Den genomförs med utgångspunkt från samtalet och utgår från idéer och tankar om Bildning, okunskap och känslan av att inte förstå. Till detta knyts de medverkandes egna erfarenheter och en specialutformad enkät. Workshopen genomförs med sex personer åt gången.

Resultatet från workshopen kommer sammanställas till ett separat textverk och diskuteras den 26 mars på Pustervik Lagerhuset under Textivals arrangemang. För garanterad plats på workshopen maila maja@textival.se.

Kvällen bjuder även ett performance av Tina Carlsson samt konst av Jenny Krumlinde. Tiden är 17.00 och platsen Hey, It’s Enrico Pallazzo. Kostnaden är 100 kr, i detta ingår mat och dryck. Anmälan sker till camilla.ohlson@kro.se.