A Poet’s Follies

A Poet´s Follies var ett samarbete mellan konstnären Mattew Rana och Skup Palet aka Anna Ganslandt och Jan Pilgaard.  Det ägde till största delen rum inom den arbetsplattform som Skup Palet driver inom organisationen Hey it´s enrico Pallazzo och bestod av flera separata delar som på olika sätt fick gripa in i varandra och utgöra en slags ofärdig arbetsmetod där såväl integriteten hos individuella konstnärskap som en traditionell utställningsregim undersöktes. Initiativets titel lånades ifrån ett textverk och en idé om en scenografi som Mattew Rana redan tidigare arbetat med och som i det här sammanhanget fick utgöra ett ramverk för individuella ställningstaganden.

Projektet A Poet´s Follies  genomfördes som:

Samtal: Inom projektet fördes kontinuerliga schemalagda samtal där individuella projiceringar av tematiken fick byta plats med varandra. Diskussionerna berörde t.ex. översättning av text till gest, rumslig gestaltning eller objekt samt positionsförflyttningar mellan tänkta motpoler som fritt deltagande/regi, samarbete/integritet, process/färdigt verk, elev/lärare osv.

Samtalen ägde främst rum mellan oss tre men fick också vara utgångspunkt för bl.a. organisationen HIEP;s ordinarie fredagsmöte och ligga till grund för en workshop med studenter vid Valands konsthögskola inom kursen Art as Text 2, för vilken Mattew Rana har varit ansvarig. Kursen inleddes i det ofärdiga utställningsbygget på Pallazzot då även studenterna fick presentera utgångspunkter och läsningar/tolkningar av tilldelat och eget material. Kursen Art as Text avslutades på Göteborgs konsthall den 28 februari.

Bok: Utifrån anteckningarna som fördes vid de olika samtalen valde vi att trycka en liten bok där delar av den inledande processen fick anta en form mellan det färdiga och det oredigerade. Boken fick fungera både som en inbjudan att delta och som en dokumentation av något som vid tryck ännu inte hade ägt rum.

Scenografi: Att göra den egna arbetsprocessen öppen för ett angrepp redan som skiss utgjorde ett viktigt inslag i projektet. Det gestaltande arbetet med utställningen betraktades därför mer som byggandet av en scenografi inom vilket något kunde ta plats. Planeringsarbetet med utställningen kunde därför fungera både som del i ett näringsidkande sammanhang, d.v.s ingå som projekt vid interna dragningar och som en del i ett kursinnehåll och utifrån dessa förutsättningar utveckla olika identiteter även på det visuella planet. Utgångspunkten var ytstrukturen och formen hos en ananas och en kronärtskocka och ett uppbrutet scengolv.

Utställning/event: Utställningen genomfördes tillsammans med inbjudna deltagare som inom den givna scenografin gjorde sina egna avtryck och tolkningar av vad utställningsrummet kunde användas till. Genom föreläsningar, musikframträdanden och performance som s.a.s. aktiverade rummet inom ett osynligt schema gavs även besökaren möjlighet att ingå i iscensättningen. Deltagare under kvällen var bl.a: Nils Olsson, Pascal Prosek & Jonas Fridén, The Ting: Theater of Mistakes, Johan Landgren, Frida-Lotta Cederblom, Hans Sodeus, Undulaten Ture och hunden Malte.