Guiding Lights

Friday 14 october

A work divided between two locations.

 

År 2002 genomfördes ett experiment Lunds Tekniska Högskola. Man ville undersöka om det går att beräkna gånghastighet i förhållande till röktäthet. I en serie försök närstuderades ett antal individers beteende och förflyttning vid en iscensatt utrymningssituation. Vid undersökningen använde man sig av en försökstunnel i Rävlinge som fylldes med en blandning av vit konströk och ättikssyra. Tunneln försågs med ljus och symboler som markerade alternativa nödutgångar åt sidan. Inne i tunneln placerades också ett antal bilvrak i en tänkt körriktning samt en rökdykare som kunde dokumentera hur försökspersonerna valde att ta sig ut.

En och en försågs försökspersonerna med ögonbindel och gavs instruktioner om i vilken situation de befann sig innan bindeln plockades av och de skickades in i tunneln. Väl inne i röken blir individen stående helt stilla i ett försök att orientera sig.Man kunde notera att tolkning av symboler och återkoppling via sinnesorganen till tidigare erfarenhet och kunskap i tät rök är fördröjd med flera minuter. Resultaten visade även att de allra flesta efter en stund valde att ta sig till en vägg, främst höger, och ogärna lämnade den. Vissa irrade på måfå bland bilarna. Även dessa valde dock oftast att gå mot huvudutgången framför osäkerheten om vad som kunde dölja sig bakom en stängd sidodörr. Om försökspersonerna hade haft en utstakad plan eller bestämt sig för att bedöma situationen först på plats förändrades inte sättet som de förflyttande sig på. De flesta missade därför flera möjliga utgångar och gick mycket längre än vad de hade behövt göra för att hitta ut. Av de 46 försökspersonerna som deltog i experimentet glömde man av misstag att ta av ögonbindeln på en. Denne persons erfarenheter inkluderades aldrig i resultatet.