Virtuellt vatten

Markus Anteskog (swe)

Markus Anteskog angriper med sin utställning Virtuellt Vatten landskapsmåleriet utifrån påverkan från människan. Under en resa till Aralsjön har konstnären illustrerat ett av jordens mest kontaminerade områden i en serie akvareller, målade med det giftiga vattnet från den försvinnande sjön. Var och en av målningarna har sedan slutförvarats i lufttäta keramiska kärl. Skapandet och förpackandet av verken har dokumenterats på plats. Markus Anteskogs konstnärliga intresse för Aralsjöområdet ligger i ett av människan skapat ekosystem där konsekvensen av människans ingrepp är katastrofal men inledningsvis var ett försök att få öknen att blomma.

Hey, it´s Enrico Pallazzo 13 – 28 mars 2010
Vernissage lördag 13 mars kl 19 – 01

Öppet: tis – tors: 14 – 18, lör – sön: 12 – 16