The Pollyanna Principle

Arbetet med den här utställningen utgår ifrån våra försök att förstå hur bygget av den värld som skulle skapa välstånd och trygghet för flertalet lämnade oss ensamma och berövade på hoppet om en framtid. Under en längre tid har vi på olika sätt undersökt hur konstnärlig praktik, genom att vara ett ofullständigt och krokigt görande, i sin metod kan bidra till att föreställa sig andra sätt att vara i världen på än att konsumera den. Konstnärligt arbete kan här ses som ett tänkande i eller genom ett visst material. I våra praktiker är detta material ofta händelser eller iscensättningar av olika slag; aktiviteter, föremål eller text genom vilka vi vill gestalta något.
Denna gång satte vi oss ned framför en hög lera och började knåda. Materialet skulle kunna försvinna eller lämnas tillbaka utan annat avtryck eller påverkan än att det en gång fanns till en stund i en viss form. Bitarna av lera blev till små figurer, klumpiga ibland, vissa helt ofärdiga, men alla ganska förtvivlade. En orolig samling. Figurerna blev fler och fler. Alla skrek eller grät. Genom att göra riktigt många blev de till tecken. Ett tecken verkar inte i egen rätt utan fungerar mer som en hänvisning, ett uttryck för något allmänt eller en delad erfarenhet. Vi ville placera dem någonstans, gärna i en miljö som betecknade ett slags yttre tryck eller en plats för vantrivsel. Valet föll på en toppsäljande möbel av snabbväxande trä från ett känt svensk möbelföretag.
Titeln ‘The Polyanna Principle’ är hämtad från psykologin och betecknar människans tendens att hänge sig åt en bedräglig positiv illusion av världen.
Skup Palet är en nonprofit-organisation med säte i Göteborg. Vi arbetar bland annat med att skapa rum där konstnärlig praktik och dess utövare skall få verka ostört i förhållande till det egna uppdraget. Skup Palet driver även Rehab-Shop Galleri på uppdrag av VSA-Sverige.

Office of Emergency Köpenhamn, Vernissage 4/3-2022, Vesterbrogade 101