Graden av uppfyllnad

Guro Olsdotter Gjøl (no), Jakob Sjöstedt (swe)

Vernissage fre 15 okt kl 18

Graden av uppfyllnad är ett samarbete mellan konstnärerna Jakob Sjöstedt och Guro Olsdotter Gjøl. Arbetet föddes ur en önskan om att lämna den vanligtvis individuellt inriktade arbetsprocessen till förmån för en gemensam dialogbaserad sådan. Båda konstnärerna har i sina egna arbeten intresserat sig för utställningsrummet och dess fysiska möjligheter och begränsningar.

I deras aktuella utställning på Hey, it’s Enrico Pallazzo konstrueras konfrontationer i rummet där ett samtal kring funktion och ickefunktion, offentlig utsmyckning och förväntningar på form har legat till grund.

Jakob Sjöstedt, född 1977. Bor och arbetar i Göteborg.

I Jakobs arbeten uppstår skulpturala system. I fragmentariska objekt skönjer vi referenser hämtade från betongfundament, flygplatser, kraftverk och infrastruktur. Tillsammans tecknar de en föränderlig topografi över sin egen tillkomst, där betonandet av den skapande aktiviteten, själva görandet utgör det centrala. 2009 tog han sin magisterexamen från Högskolan för fotografi i Göteborg. Han har tidigare i år haft separatutställning på Galleri 54 i Göteborg och Kimvild Showroom i Malmö.

Guro Olsdotter Gjøl, född 1979 i Norge. Bor och arbetar i Göteborg.

Guro arbetar ofta med platsspecifika installationer där gränsen mellan rum och verk i viss mån suddas ut och där den potentiellt korta distansen mellan det rationella och det absurda kommer till ytan. Hon intresserar sig för olika glapp och kopplingar som uppstår mellan en betraktare, det fysiska rummet och verket, där det till synes enkla kan te sig mycket komplext och tvärtom. Hon har utbildats vid Konsthögskolan i Trondheim och Högskolan för fotografi i Göteborg där hon tog sin masterexamen 2008. Hon har tidigare synts på blant annat Galleri Mors Mössa och i Galleri 54:s peepshow i Göteborg.

Hey, it’s Enrico Pallazzo 15 – 31 oktober 2010
Öppet: tis – tor: 14 – 18, lör – sön: 12 – 16

Graden av uppfyllnad