Rehab-Shop feat Rita Nettelstad

I utställningen visar Rita Nettelstad en serie: video, teckning, skulptur och text. Hennes konstnärskap har länge rört sig i ett undersökande av det osynliga. I den här utställningen fördjupar Nettelstad detta arbete genom att utforska det abstrakta och konkreta i relation till minne, tid och plats.

Tirsdag den 30 oktober spelar BAD (Anna von Hausswolff, David Sabel, Gianluca Grasselli och Hannes Nilsson) i utställningen som pågår fram till den 4. november.