Rehab-Shop feat Johanna Arvidsson

–> Johanna Arvidsson <–

”Varje historiskt ögonblick har sina egna kulturella koder. De bilder som skapas i samhället är ett viktigt historiskt material och en del av det som har lett till dagenssynsätt och värderingar”.

I installationen Mörk vår, som består av fragment ur historien med inslag från kultur, medicin och religion, vill Johanna synliggöra den blick som blivit ingraverad i den kvinnliga huden.

Johanna Arvidsson bor och arbetar i Göteborg och är utbildad på Akademin Valand, Göteborgs universitet.